Το ΔΣ της ΕΕΝ

Πρόεδρος: Μαριάννα Οικονόμου
Αντιπρόεδρος: ‘Αγγελος Κοβότσος
Γραμματέας: Σπύρος Τσιφτσής
Ταμίας: Αννέτα Παπαθανασίου
Μέλος: Μάρκος Γκαστίν
Μέλος: Διονυσία Κοπανά
Μέλος: Βάσω Πατρούμπα